Nikolay Petrov

Монтаж на Електрически табла - монофазен и трифазен ток, конзолни кутии, контакти, ключове, осветителни тела

На нас може да разчитате за широк набор от електро услуги: Проектиране и изграждане на различни по сложност и големина електроинсталации; Ремонт и реизграждане на стари електроинсталации в домове, обществени сгради и търговски халета; Ремонт и подмяна на ел. табла, контакти, ключове, осветителни тела и др.; Профилактика и разширяване на съществуваща ел. инсталация; Външно и вътрешно окабеляване, полагане на кабелни трасета; Смяна и монтажи на елементите от ел. мрежата;

Filter by

PROJECTS

36 projects for 5 clients